Агенција за обезбедување

Agencija za obezbeduvanje
 • Физичко Обезбедување
 • Техничко Обезбедување
 • Превентивно Патролно Обезбедување
 • Вип Обезбедување
 • Оградување и обезбедување на настани
 • Мониторинг
АПЛИКАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Кариера

Целта на вашата кариера е лична изјава која експлицитно ги специфицира височините што имате намера да ги достигнете професионално. Тоа е карактеристично само за вас и вие ќе одлучувате за целите во кариерата што ги сакате.

Може да запознаете други луѓе кои имаат исти цели во кариерата како вас, но вашите сопствени цели се карактеристични за вас и може да ги постигнете само вие.

За да бидете успешни во кариерата, треба да имате многу силна цел во кариерата што ве мотивира да се будите секое утро и да се туркате.

Изгради кариера во Агенција за обезбедување Исг Бранител Македонија

Агенцијата за обезбедување Исг Бранител Македонија – Скопје ги нуди следните услови за работа:

 • Пријавување и осигурување на полно работно време
 • Тимска работа
 • Логистичка подршка
 • Напредување
 • Обуки или до обучување
 • Вонредни активности ( додатно платени)
 • Слободни денови
 • Годишен одмор
 • Задолжување со комплетна униформа
 • Објекти во урбана средина 
 • Комуникациски систем
 • Навремена месечна плата или хонорар.

Што ние како агенција бараме од кандидатот за вработување

 • Кандидатот да поседува лиценца за обезбедување издадена од МВР и Комора за обезбедување во Македонија
 • Навремено доаѓање на работната позиција предвидена од менаџментот на компанијата
 • Навремено извршување на задачите зададени од раководителот на смена или објект
 • Вработениот во агенцијата за обезбедување имот и лица Исг Бранител Македонија треба да го почитува статутот на компанијата.
 • Домаќинско и одговорно работење и извршување на задачите предвидени за неговата позиција

Доколку не поседувате лиценца за обезбедување издадена од МВР кликнете на следниот линк да се информатирате како да извадите лиценца.

Кликни Тука

Доколку имате подетални прашања во врска со работни позиции и задачи контактирајте не преку контакт страната

Кликни Тука 

Доколку пак сакате да аплицирате можете дирекно на нашиот е-маил: 

info@branitel.mk