Агенција за обезбедување

Agencija za obezbeduvanje
  • Физичко Обезбедување
  • Техничко Обезбедување
  • Превентивно Патролно Обезбедување
  • Вип Обезбедување
  • Оградување и обезбедување на настани
  • Мониторинг
физичко обезбедување
Физичко обезбедување - Агенција за обезбедување

Физичко обезбедување

Физичка безбедност ( Физичко Обезбедување ) подразбира целосна заштита на лицата, сите видови на предмети и работи во нив, односно постојано или привремено присуство на вработени во заштитена објект со цел да се заштитат од отуѓување, оштетување, пожар и други несакани настани. Физичката безбедност на објектите е прилагодена на специфичните потреби и барања на клиентите, според применливите норми и законски прописи.

Физичката безбедност се врши од страна на лиценцирани и обучени униформирани службеници кои целосно ги исполниле пропишаните услови за безбедносната активност. Внимателен избор на вработени, постојана обука и подобрување на нивните вештини, како и постојана контрола, се гаранција за професионално обезбедување на оваа услуга. Секој од нашите вработени кои се занимаваат со физичкo обезбедување се избира според однапред одредени услови каде посебно внимание се посветува на здравствениот статус на работникот и психофизичката способност. За секој наш вработен, безбедносните проверки беа спроведени согласно законската регулатива.

Понуда и елаборат за обезбедување на одреден објект (имот) или Лица се креира во зависност од вашите барања

Побарај понуда за обезбедување Техничко Обезбедување физичко обезбедување Превентивно патролно обезбедување
Одберете тип на обезбедување за кое сте заинтересирани и нашиот експерт ќе ве контактира за подетални информации.

Целосен опис што све се подразбира под физичко обезбедување линк до комора за обезбедување во Македонија

Кликни Тука

или доколку ви е потребна консултација пополнете ја формата или контакт страната

Доколку пак сакате да прочитате повеќе за нас кликнете на следниот линк

Кликни Тука за инфо