Агенција за обезбедување

Agencija za obezbeduvanje
  • Физичко Обезбедување
  • Техничко Обезбедување
  • Превентивно Патролно Обезбедување
  • Вип Обезбедување
  • Оградување и обезбедување на настани
  • Мониторинг
техничко обезбедување
technical security техничко обезбедување

Превентивно патролно обезбедување – подразбира обезбедување на имот преку 

  • Мониторинг на Алармни системи како и видео надзор и при евидентиран проблем на одреден објект нашите екипи (патроли) на терен интервенираат во истиот момент во кординација со нашиот тим кој будно го следи секој објект кој го обезбедува Агенцијата за обезбедување Исг Бранител Македонија.
  • Единиците се поделени по реони и најблиската патрола интервенира во време до 5 минути.
  • Превентивно патролно обезбедување опфаќа и интервенција на Паник Тастер доколку е потребен на објектот.
Побарај понуда за обезбедување Техничко Обезбедување физичко обезбедување Превентивно патролно обезбедување
Одберете тип на обезбедување за кое сте заинтересирани и нашиот експерт ќе ве контактира за подетални информации.
патролно обезбедување patrolno obezbeduvanje

Прочитај повеќе во комората за обезбедување.

Кликни Тука

Контактирај не Преку следниот линк за контакт

или прочитај повеќе за нас на следниот линк

Кликни Тука