Агенција за обезбедување

Agencija za obezbeduvanje
  • Физичко Обезбедување
  • Техничко Обезбедување
  • Превентивно Патролно Обезбедување
  • Вип Обезбедување
  • Оградување и обезбедување на настани
  • Мониторинг

Пријави проблем

Пријавете проблем преку контакт формата на веб страната предвидена за проблем. 

Селектирајте го типот на проблемот 

Оставете точни податоци за да може нашиот тим да ве контактира и при тоа проблемот да биде решен.

Техничката поддршка работи од 10ч-17ч од понеделник до петок.

Доколку нашиот тим не ве исконтактира во наредните 2часа од пријавувањето ве молиме да не контактирате директно на телефон.

Тел: +389 2 3062 703