техничко обезбедување
technical security

Техничко обезбедување – подразбира обезбедување на имот преку 

  • Видео Мониторинг систем
  • Сопствен комуникациски систем
  • 24/7 – 365 дежурни екипи за сервис
  • Монтажа и следење на алармни системи
  • Монтажа и следење на видео надзор 24/7
  • Паник тастер со превентивно патролно обезбедување
Побарај цена за обезбедување физичко обезбедување
Одберете тип на обезбедување за кое сте заинтересирани и нашиот експерт ќе ве контактира за подетални информации.