Агенција за обезбедување

Agencija za obezbeduvanje
 • Физичко Обезбедување
 • Техничко Обезбедување
 • Превентивно Патролно Обезбедување
 • Вип Обезбедување
 • Оградување и обезбедување на настани
 • Мониторинг

ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

техничко обезбедување
technical security техничко обезбедување

Техничко обезбедување – подразбира обезбедување на имот преку 

 • Видео Мониторинг систем
 • Сопствен комуникациски систем
 • 24/7 – 365 дежурни екипи за сервис
 • Монтажа и следење на алармни системи
 • Монтажа и следење на видео надзор 24/7
 • Паник тастер со превентивно патролно обезбедување.
Доколку имате некое прашање слободно контактирајте го нашиот тим. Кликни тука.
Повеќе инфо за терминот може да прочитате на Официјалниот Веб сајт на Комора за Обезбедување на РМ.
 
Побарај понуда за обезбедување Техничко Обезбедување физичко обезбедување Превентивно патролно обезбедување
Одберете тип на обезбедување за кое сте заинтересирани и нашиот експерт ќе ве контактира за подетални информации.