Агенција за обезбедување

Agencija za obezbeduvanje
  • Физичко Обезбедување
  • Техничко Обезбедување
  • Превентивно Патролно Обезбедување
  • Вип Обезбедување
  • Оградување и обезбедување на настани
  • Мониторинг

Обука за Јавен ред и мир

обука за јавен ред и мир

Добар ден драги читатели, Денес би сакале да споделиме со вас дека нашиот тим посети обука за Јавен Ред и мир со инструктори од Министерството за Внатрешни работи. Обуката помина беспрекорно и нашиот професионален кадар со кој можеме да се пофалиме ги помина сите потребни обуки во однос на одржување на јавен ред и мир […]